อัตรากำลังพล

             อัตรากำลังพล ของ สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา

อนุญาต ครอ ขาด
   สัญญาบัตร 18 14 4
   ประทวน 65 19 46
 รวม 83 33 50
ไปช่วยราชการ
   สัญญาบัตร 2
   ประทวน 1
คงเหลือ(ทำงานจริงๆ)   30  

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.พ.63

Facebook Comments