อัตรากำลังพล

             อัตรากำลังพล ของ สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา

อนุญาต ครอ ขาด
   สัญญาบัตร 18 13 5
   ประทวน 65 19 46
 รวม 83 32 51
ไปช่วยราชการ
   สัญญาบัตร
   ประทวน 3
คงเหลือ(ทำงานจริงๆ)   29  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ม.ค.2562

Facebook Comments