อัตรากำลังพล

             อัตรากำลังพล ของ สภ.เทพารักษ์ จว.นครราชสีมา

อนุญาต ครอ ขาด
   สัญญาบัตร 18 15 3
   ประทวน 65 29 37
 รวม 83 44 40
ไปช่วยราชการ
   สัญญาบัตร 2
   ประทวน 3
คงเหลือ(ทำงานจริงๆ)   39  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.2558

Facebook Comments