ร้อยเวรป้องกันปราบปราม(ร้อยเวร 20) พร้อมสายตรวจ ออกตรวจดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

114141
ติดตามเราในเฟสบุคที่ https://www.facebook.com/thepharakPolice

 

Facebook Comments