โครงการเสริมสร้างความจงรักภัคดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข